top of page

CORONA MAATREGELEN

Om ervoor te zorgen dat wij op een veilige en verantwoorde manier kunnen lesgeven, houden wij ons aan de richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM en het protocol welke is opgesteld speciaal voor de danssector. Deze richtlijnen lees je hieronder. 

 

 

Richtlijnen basisprotocol sector dans;

 

• Dansers onderling hoeven geen afstand te houden. Dansers vanaf 13 jaar en de docenten houden met elkaar wel 1,5 meter afstand. 

• De leerlingen van de Kidsdance  wachten wij buiten op het speelveldje tegenover de ingang van ‘t Heycop op. Zodra de groep compleet is gaan wij met de leerlingen naar de zaal. Na de les mogen de kinderen op dezelfde plek worden opgehaald. Uiteraard wachten wij met de kinderen totdat zij allemaal opgehaald zijn. Verzoek om per kind maximaal 1 ouder/verzorger te laten halen/brengen.

• De leerlingen van de Streetdance 7-9 wachten wij buiten  de Muziekschool op. Zodra de groep compleet is gaan wij met de leerlingen naar de zaal. Na de les mogen de kinderen op dezelfde plek worden opgehaald. Uiteraard wachten wij met de kinderen totdat zij allemaal opgehaald zijn. Verzoek om per kind maximaal 1 ouder/verzorger te laten halen/brengen.

•Ouders mogen de accommodaties niet betreden. Indien er calamiteiten zijn tijdens de les nemen wij telefonisch contact op met de ouder/verzorger en gebruiken hierbij het telefoonnummer welke aangegeven staat op het inschrijfformulier. 

• De leerlingen van de Dancemix 10-13 en 14+ mogen op eigen gelegenheid naar de zaal komen. Zij wachten voor de ingang naar de danszaal tot de docenten aangeven dat zij de zaal in mogen. Zo houden wij in de gaten dat er niet teveel mensen in de zaal aanwezig zijn. 

• Om de mogelijk kwetsbare bewoners van ‘t Heycop, en andere bezoekers van de muziekschool te beschermen; neem de 1,5 meter afstand in acht bij het verzamelen buiten (jongere leerlingen & ouders) en bij het betreden van de accommodatie (oudere leerlingen). 

• Bij aanvang en einde van de les zorgen wij voor de gelegenheid tot handen wassen/desinfecteren. 

• Deurklinken, kranen en alle andere contactoppervlakken worden regelmatig schoongemaakt. 

•  Net als voorheen zorgen wij voor drinken (limonade & water), wel verzoeken wij alle dansers een eigen flesje/beker mee te nemen. 

•  Dansers met klachten verzoeken wij om niet naar de les te komen. Hiervoor gebruiken wij onderstaande gezondheidscheck. Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de danser niet naar de les komen. 

 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of verlies van reuk of smaak?

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

 

Uitzondering hierop zijn kinderen tot en met 6 jaar. Deze mogen bij neusverkoudheid wel naar de les komen, behalve

· als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;

· als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;

· als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak. 

bottom of page